Bartolomějská pouť přilákala řady návštěvníků, kteří se mohli těšit nejen z rozmanitého jarmarku, ale také z bohatého doprovodného programu. V sobotní večer byl v kostele sv. Bartoloměje uskutečněn koncert Pocta bartolomějská. Zájemci se mohli zaposlouchat dokoncertu duchovní hudby v podání Jiřího Kováře, Magdalény Múčkové a místního chrámového sboru.

Nedílnou součástí sobotního večera se stalo předání Ceny města in memoriam Marii Minaříkové, a to za přínos v oblasti rozvoje kultury a práce s mládeží ve Veselí nad Moravou. „Cenu města Veselí nad Moravou lze udělit pouze takové osobnosti, která se buď významnou měrou zasloužila o rozvoj města, nebo se výrazně prosadila ve společenské, politické, vědecké, technické nebo hospodářské oblasti nebo která dosáhla významných úspěchů na poli uměleckém, sportovním, či literárním,“ uvádí veselský starosta Petr Kolář. Paní Marie Minaříková byla tělem i duší spjata s městem Veselí nad Moravou a nemálo se podílela na podobě kulturního života zde. Právě její zásluhy oceňuje město Veselí nad Moravou. „Celoživotní služba za varhanami, ať už za těmito bartolomějskými, nebo mnohem častěji za těmi v kostele svatých Andělů strážných. Předávání znalostí a dovedností hudebních, jazykových, pedagogických a náboženských – novým a novým generacím Veselanů, z nichž mnozí jsou dnes určitě i zde přítomni,“ uvedl ve svém proslovu starosta Petr Kolář.

Na  Marii Minaříkovou vzpomíná také její bratr Jiljí Minařík, který Cenu města převzal: „Narodila se 15. března 1951 v Kyjově. Jako varhanice byla výborná, hrávala mnoho skladeb od různých skladatelů jako kvalitní dohry, ale především na koncertech chrámového sboru. Zvláštní kapitolu tvoří její působení v souboru Radošov, kde jsme začínali jako zakládající členové 2. ledna 1969. Individuálním přístupem a výukou nastartovala dráhu několika mladým varhaníkům. Uznání za 40 let varhanické služby jí udělil pan arcibiskup Graubner v Olomouci, za 50 let bylo poděkování v kostele ve Veselí.“

Simona Dufková

Veselí nad Moravou