Navštívili jsme jeho rodný dům. Stavením nás provedla velmi ochotná a příjemná paní, od které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o nelehkých začátcích mistrova tvůrčího života. Zajímavosti přímo z jeho života v obci, z dob studií v Praze i Paříži, o období kdy bydlel na zámku na Slovensku. Zajímavosti jak žil se svými rodiči i sourozenci v tomto domě. Přesto, že v domku nejsou přímo mistrova díla, najdeme zde vystavené jeho osobní věci oděv, který rád nosil, čapky, paletu a štětce.

Výklad byl tak poutavý, že člověk má zpětně pocit, jako by cestoval v čase a vrátil se do doby na přelomu století do doby velikánů umění, kde se protíná malá obec Kněždub s velkolepou Paříží Belle Époque. Do doby, kdy k nám na Slovácko jezdili za Jožou velikáni jako August Rodin nebo Alfons Mucha.

Zkrátka i malý zapomenutý Kněždub má své genius loci, které se v pravý okamžik umí projevit.

Hodonínští skauti slaví sto let. V rámci oslav otevřeli výstavu Buď připraven! Skauti v Hodoníně již 100 let!
Hodonínští skauti slaví sto let. Výstava k jubileu ukáže život skautů historicky

Děkujeme obci Kněždub, že nám umožnila tento nevšední zážitek.

Martin Jurček

Denní stacionář Zdislava Veselí