Součástí je i vzpomínání jejího otce Vojtěcha Holcmana z roku 1984 „Kde se vzala jízda králů? A kde sjezd rodáků?“ i zamyšlení Josefa Holcmana s názvem „Vidím oči..“, které se vztahuje k jízdě králů z 11.září 2022, k jezdcům, jejich rodičům.

„Kniha je určitým poděkováním všem těm, kteří jízdu pomáhají udržovat, žehlí kroje, chystají ozdoby, berou na sebe břemeno pořadatelské služby, odnášejí z košů výběrčích dary, ale především k našim věrným, ochotným koňákům, bez nichž by se tato starobylá slavnost nikdy uskutečnit nemohla," doplňuje Marie Holcmanová, která má sama na této tradici velkou zásluhu.

Knížka je obohacena obrázky malířky Lenky Jurečkové. Brožura je formátu A4, osmdesátistránková, cena 260 Kč za jeden kus. Obsahuje 13 černobílých fotografií z roku 1958 a 53 barevných z roku letošního. Součástí je také fotogalerie současných 28 jezdců, pořadatelů, děvčat „odnašeček“, i žehnání biskupa Josefa Nuzíka.

Praha zažila hudební návštěvu z Kyjova.
Kyjovský folklorista Jura Petrů: Jak jsme koledovali s Horňáky po Praze

Novinku lze zakoupit v kanceláři Obecního úřadu ve Skoronicích vždy v úřední hodiny. Knihu si můžete také objednat že stejného místa na poštovní dobírku.

Tonda Vrba

Letošní Jízda králů ve Skoronicích se konala v první polovině září.

Zdroj: Youtube