V letošním školním roce 2021/2022 nastoupilo do naší Základní školy T. G. Masaryka Šardice 13 žáků do 1. třídy, ve které bude třídní učitelkou Jarmila Mokrá.

Všichni žáci byli usměvaví, měli nové aktovky a všichni - hlavně my pedagogové i rodiče doufáme, že nás čeká klasický školní rok. Těšíme se na učení nejen ve školních lavicích, ale i na školní zahradě, v lese nebo v knihovně. Někteří žáci se těší i na vyučování u počítače, ale všichni doufáme, že tato výuka bude jen zpestřením a obohacením školního vyučování.

A taky se těší na hudebku, tělocvik, matematiku a na paní učitelku.


Jitka Brhlová

ředitelka školy