V čase adventním v domově S - centrum Hodonín proběhlo pečení vánočního cukroví s našimi uživateli na všech odděleních.  I zde se připravují všichni na vánoční svátky, a tak se pilné ruce seniorů podíleli na pečení a zdobení oblíbených druhů cukroví. Musíme podotknout, že se tohoto úkolu zdárně všichni chopili a za podpory pečovatelek vzniklo několik druhů vánočního cukroví. 


Senioři díky svému úsilí provoněli celý domov příjemnou vůní  sladké vanilky a vánočního cukroví, které každého z nás upozornilo, že se blíží čas Vánoc, který je spojen s dobou klidu a příprav na ty nejkrásnější svátky v roce. Všichni si tento společný čas užívali, zazpívali jsme si společně koledy, zavzpomínali si na časy dávné i nedávné a navodili  jsme tak hezkou předvánoční atmosféru. 

Pavla Konečná

S - centrum Hodonín