V lesích v okolí Hodonína už hojně rostou rostliny, jako hluchavka nachová, koniklec, modřenec, pryskyřník nebo čistě bílé magnólie. Umíte pojmenovat všechny rostliny na fotografiích?

Působivý je i západ slunce nad Lužicemi u řeky Kyjovky a hladina klidné řeky Moravy, občas rozvířená kachnami, které podél řeky do svých hnízd kladou vejce.

Anna Hromková