V neděli 27. února 2022 byla v Městském muzeu ve Strážnici zahájena výstava plastikových modelářů spjatých s městem Strážnice. Exponáty zapůjčili jak členové zakládající generace tohoto koníčku ve městě, tak i žáci kroužku plastikového modelářství při Domu dětí a mládeže Strážnice. 

K dominantám patří dvě lodě v měřítku 1/200 – Titanic (autor Martin Janeček) a Bismarck (autor Ivo Bača) – nebo rozměrné žákovské dioráma zachycující závěrečnou fázi druhé světové války (autor Lukáš Lexa). Vystavené modely a diorámy jsou v několika případech doplněny originálními artefakty (fragmenty letadel, přilbou apod.). Náhled do modelářovy dílny přináší zákoutí s instalovanými proprietami, které lze nalézt na jeho pracovním stole. Nástěnné panely seznamují návštěvníky s postupem zpracování modelu, modelářskou terminologií i různými zajímavostmi.

Fašankové veselí se po roční pauze vrátilo do ulic Hodonína.
Hodonínští o masopustu hodovali. Městem vonělo uzené maso, koblihy i pálenka

Vernisáž výstavy proběhla z epidemických důvodů pouze pro zvané hosty. Při této příležitosti bylo předáno čestné uznání za dlouhodobý rozvoj plastikového modelářství ve Strážnici panu Jaroslavu Semelkovi, který několik desetiletí vedl modelářský kroužek (nejdříve na Základní škole Marie Kudeříkové, později na Domě dětí a mládeže Strážnice). Jeho školou prošla celá řada žáků, z nichž mnozí bodovali i na modelářských soutěžích. Vedení kroužku převzal v roce 2019 jeden z jeho bývalých žáků Filip Stanislav.

Poděkování patří všem vystavujícím modelářům a dlouhodobým podporovatelům modelářské činnosti ve městě. Z průkopníků plastikového modelářství ve Strážnici se jedná o Jiřího Nováka, Ivo Baču a Jaroslava Semelku, z mladších generací o Ondřeje Cába, Davida Šťastného, Tomáše Dudíka a mnohé další. Na instalaci výstavy se podíleli téměř všichni vystavovatelé. Lví podíl na uspořádání a zpracování výstavy však mají Jaroslav Semelka, Vojtěch Bača, Filip Stanislav a Lukáš Lexa.

Národní přírodní památce Váté písky se právem říká Moravská Sahara.
Na Moravské Sahaře sucho není. Váté písky lemuje borový les i koberce lišejníku

Výstava bude v Městském muzeu ve Strážnici k vidění do 26. května 2022. V pracovní dny v úterý až pátek vždy od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30. O nedělích pak od 13:00 do 17:00.