Záchranný program Kukang začal psát svůj příběh v roce 2014. Čerstvý absolvent České zemědělské univerzity v Praze a nyní ředitel Kukang programu František Příbrský se tehdy rozhodl založit na severu indonéského ostrova Sumatra doposud chybějící záchranné a rehabilitační centrum pro outloně – ohrožené a chráněné poloopice, které se kvůli své roztomilosti stávají častým předmětem pytláctví a nelegálního obchodu pro trh s domácími mazlíčky. A to i navzdory skutečnosti, že jsou jedinými jedovatými primáty světa. Na tom, že se plány na vznik záchranného programu pro outloně staly skutečností, měla již v počátku zásluhu Zoo Ostrava, která Františka Příbrského zaměstnala jako terénního zoologa působícího v Indonésii, pomohla financovat vznik samotného centra, a stala se tak hlavním partnerem programu. Hned v začátcích se po bok Zoo Ostrava jakožto druhý hlavní partner přidala i Zoo Olomouc, která jako svou terénní zooložku zaměstnala Lucii Čižmářovou, koordinátorku veterinární péče a welfare Kukang programu. Ve stejné době se k podpoře programu připojila také Zoo Liberec, která od samého počátku podporuje především tolik potřebné environmentální vzdělávání místních dětí. K této trojici českých zoologických zahrad se v roce 2018 jako partner připojila i Zoo Hodonín, která činnost záchranného programu podporuje díky projektu 4Nature. V rámci něho mohou návštěvníci zoo připlatit dvě koruny na vstupném, které jsou poté využity na podporu vybraných záchranných projektů.

S rozvíjejícími se aktivitami se programu postupně během let podařilo navázat spolupráci i s dalšími partnery z řad českých i zahraničních moderních zoologických zahrad – jmenovitě se Zoo Na Hrádečku, polskou Zoo Wroclaw, německou NaturZoo Rheine, nizozemskou Ouwehands Zoo a zcela nově se započala spolupráce se Zoo Praha, konkrétně na ochraně luskounů. Program je také součástí „In-situ plánu na ochranu poloopic“ skupiny odborníků pro poloopice (Prosimian TAG) spadající pod Evropskou asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA), a je podporován i Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií (WAZA). „Bez důvěry a finanční i morální podpory těchto zoo by chod a rozvoj záchranného programu Kukang byl mnohem složitější, ne-li nemožný,“ oceňuje partnerství zoologických zahrad Jennie Natalia Simanjuntak, ředitelka nadace PASAL Foundation, která zaštiťuje aktivity Kukang programu na Sumatře. Svým partnerstvím všechny tyto zoo společně přispívají k jednotné chovatelské a ochranářské strategii moderních zoologických zahrad, jejichž filozofií je ochrana druhů nejen v lidské péči, tzn. ex situ, ale také v místě jejich přirozeného výskytu.

Klíčový význam zoologických zahrad v ochraně druhů naší planety je nezpochybnitelný, jak v říjnu 2019 oficiálně deklaroval i Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) ve své Výzvě z Abú Dhabí k celosvětové ochraně druhů. V ní experti vyzývají k naléhavému a efektivnímu řešení bezprecedentního, nadále neudržitelného a neustále rostoucího dopadu lidské činnosti na divoce žijící druhy – a nosným tématem se stala právě potřeba spolupráce se zoologickými zahradami. To, že mj. i bez iniciativy pokrokových zoologických zahrad by současná míra lidmi způsobeného vymírání druhů byla třikrát až čtyřikrát větší, dokládá také nová studie zveřejněná ve vědeckém časopise Conservation Letters. Podle té se od roku 1993 podařilo úspěšně zabránit vyhubení 48 druhů savců a ptáků, přičemž záchranné chovné programy v zoologických zahradách a řízené navracení druhů zpět do volné přírody patří mezi hlavní opatření, díky nimž tato záchrana byla možná. Podpora terénní ochrany přírody je pak dalším, neméně důležitým aspektem přínosu zoologických zahrad v záchraně biologické rozmanitosti. „Zoologické zahrady dnešní doby již mají dostatek znalostí, a hlavně i prostředků k tomu, aby mohly efektivně chránit druhy živočichů po celém světě. Stávají se tak opravdu výraznými hráči na poli ochrany přírody,“ vysvětluje ředitel záchranného programu Kukang a zároveň koordinátor mezinárodních in situ projektů Zoo Ostrava František Příbrský.

Jedním z dalších konkrétních příkladů toho, jak se záchrannému programu Kukang podařilo propojit české i zahraniční zoologické zahrady ve prospěch společné podpory ochrany přírody, je kampaň Ukradená divočina informující o nelegálním obchodu se zvířaty v Evropě, potažmo v Česku. Kampaň původně vznikla ve spolupráci organizace The Kukang Rescue Program se Zoo Ostrava, ale od roku 2018 se k ní připojilo a výstavu jejích osvětových fotografií si ve svém areálu nainstalovalo již 16 českých a slovenských zoo včetně Zoo Hodonín, dále německá Kölner Zoo, estonská Zoo Tallinn a přibývají další. „Zoologické zahrady navštíví každý rok miliony lidí, díky čemuž slouží jako ideální vzdělávací instituce. Instalováním fotografií Ukradené divočiny ve svém areálu se tak o problému ilegálního obchodu se zvířaty dozví spousta lidí, kteří mohou svým chováním mizení druhů zvířat z přírody přímo ovlivnit,“ vysvětluje autorka fotografií Lucie Čižmářová.

Duchovním otcem této kampaně stejně jako hlavním strůjcem partnerství zoo a záchranného programu Kukang již v roce 2014 byl nedávno zesnulý ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas, velký ochránce přírody a vizionář, který dlouhé roky usiloval o to, aby se (nejen) ostravská zoo stala přední ochranářskou institucí podporující terénní projekty v různých koutech světa. Není pochyb, že se mu to povedlo na výbornou.

„Všem partnerským zoologickým zahradám patří za jejich partnerství a podporu záchranného programu Kukang naše upřímná vděčnost a velké poděkování. Aktivity a úspěchy, kterých se nám za těch 6 let podařilo dosáhnout, byly možné právě díky nim. Myslím, že všichni můžeme být na naše moderní zoologické zahrady právem hrdí, protože nejenže představují kriticky důležité genové banky pro zachování mnohých druhů, ale stávají se také stále významnějšími institucemi ochrany přírody a pomáhají přežít ohroženým druhům zvířat po celém světě. Záchranný program Kukang je toho živoucím důkazem,“ dodává František Příbrský.

MARIE BLAHOVÁ

Zoo Hodonín