Už třetí rok máme v provozu náš Komunikační portál, s přístupem k přihlášení přes webové stránky školy, kam jsme vkládaly převážně domácí úkoly a informace pro rodiče. Teď se stal hlavní páteří naší výuky a komunikace s dětmi i rodiči.Učitelky tam vkládají zadání pro domácí práci, poslechy do AJ nebo odkazy pro výuku k procvičování jako např. skolakov.cz. apod. Všechny také poskytly svým žákům a jejich rodičům svá soukromá tel.čísla, mailové adresy a další možnosti ke komunikaci, jako jsou sociální sítě či WhatsApp atd.

Angličtinu se učí on-line

Chtěla bych taky moc poděkovat vzdělávací platformě WocaBee za projevenou solidaritu. Jako první nám hned v začátcích Mimořádného opatření nabídla bezplatnou pomoc pro domácí výuku angličtiny. Učitelky tak pomocí tohoto programu volí témata a zábavnou formou provádí žáky angličtinou. Paní učitelka Mgr. Jana Ostrezi z 3.tř. zavedla také On-line vzdělávání. Rozdělila si třídu na skupiny po sedmi dětech a učí je v předem stanoveném čase. Vždy takto své žáky po jednotlivých skupinách provede jedním předmětem, vysvětlí si nové učivo, mohou se také spolu vidět a slyšet. Časově takto pracuje s každou skupinou zhruba dvě hodiny.

Středy tráví v pyžamu

Snažíme se získávat taky zpětnou vazbu od rodičů z domácího prostředí, jak výuku s dětmi zvládají. Protože jsme měli i informace, že je to náročné doma děti motivovat k výuce a je toho moc, vyšli jsme vstříc zavedením pravidelného Pyžamového dne, kdy mohou školáci, každou středu, čas doma strávit podle libosti, třeba i v posteli s knížkou. To mělo u dětí velký ohlas a přivítaly to s nadšením. Webové stránky skolavacenovice.cz se plní domácími fotkami z jednotlivých tříd.

Kreslí obrázky na výstavu

Taky máme výtvarný projekt Malujeme spolu na téma Svět za klíčovou dírkou. Děti doma kreslí obrázky, na co se nejvíce těší, až jim skončí domácí karanténa. Prázdné výkresy jsem dodala k rozebrání do místních prodejen potravin a krásné obrázky už mi postupně přichází zpět do mé poštovní schránky ve Vacenovicích. Obrázky pak vlepíme do oken školy a uděláme z nich výstavu přes okno.

Jen podstatné učivo

Ve středu máme ve škole s učitelkami poradu ohledně sladění domácí přípravy pro žáky, sdílení zkušeností s on-line výukou a také přepracujeme tematické plány učiva, tak abychom vybraly jen podstatné a důležité učivo i předměty.

Po ruce je psychoterapeutka

Mám v plánu využít personálně jednu naši paní učitelku, která má vystudovanou i psychoterapii k podpoře dětí, které by potřebovaly tuto pomoc. Není mnohdy jednoduché ani pro dospělé, udržet si optimismus a neztrácet naději, že zas bude dobře.

Šijí roušky

Už týden šijí také nepedagogické pracovnice školy roušky pro zdravotníky v místní manufaktuře v přísálí kulturního domu, včetně paní starostky.

Všem přeji pevné zdravíčko a hezké dny.

Liběna Lisá, ředitelka školy Vacenovice