Tu letošní celebroval Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Věřícím se naskytla krásná podívaná, kdy vrcholem poutě byl večerní průvod s nosítky s osvětlenými mariánskými sochami.