Letos hody patřily stárce Lucii Červenkové, stárkovi Jožkovi Křivánkovi, podstárce Tereze Výstupové a podstárkovi Ondrovi Lesovi. V průvodu se sešlo jedenáct krojovaných párů starších i mladších ročníků. K tanci jim hrála dechová hudba Stranaňka a cimbálová muzika Olšava.

Hody u nás byly jako každý rok skvělé. Dobrá atmosféra, skvělá muzika i organizace hodů. Zábava byla také perfektní.

Petr Sokol

| Video: Youtube