Slet začal průvodem obcí, v jehož čele nechyběl sokol v historickém kroji na koni, pochodující sokoli s prapory a vystupující cvičenci, které doprovázeli příznivci a diváci. Když průvod dorazil na sokolské hřiště u sokolovny, následovalo ve 14 hodin slavnostní zahájení, při kterém zazněl úryvek básně Tyršova myšlenka, projevy starostky župy Sylvy Novotné, starosty obce Lužice Mgr. Tomáše Kláska a státní hymna.

Poté následoval program, kde postupně vystoupily všechny věkové kategorie od nejmenších dětí s rodiči až po seniory ve skladbách Mravenci, Čarodějky, Čmeláčci, Rocková symfonie, Sokolhraní, Babí léto, Před kamerou, V rytmu srdce, Fitness a jako poslední sklidila potlesk Věrná garda – senioři a seniorky ve skladbě Jdi za štěstím na píseň Karla Gotta.

K nádherné atmosféře dopomohlo nejen vydařené počasí, ale i velmi pěkné prostředí obce Lužice, které patří také poděkování.

Po župním a krajském sletu vyvrcholí sokolské setkání v Praze na XVII. všesokolském sletu, kde se setkají sokolové z celého světa.

Jitka Janková, děkujeme za příspěvek

VIDĚLI JSTE? Otevře restaurace na Mutěnce. U stezky ve Svatobořicích vsadí na rychlá jídla

Restaurace ve Svatobořicích u cyklostezky Mutěnka znovu otevře. | Video: Deník/Petr Turek