V některých případech ovšem nemusíte o získání bodů vůbec vědět, jak nejsnadněji můžete ověřit své aktuální řidičské skóre?

Řidiči snadno ztrácejí přehled, pokuta nemusí přijít automaticky

Největším problémem současného bodového systému je často hlavně fakt, že řidiči nemají o svých bodech zdaleka takový přehled, jak jsou přesvědčeni. Za některé přestupky dostanete body i bez pozvání na úřad k takzvanému správnímu řízení. Pokud souhlasíte s přestupkem, zaplatíte blokovou pokutu.

Jeden bod například za nesvícení ve dne či dva za nepřipoutání bezpečnostním pásem vám budou připsány automaticky. Velké přestupky, třeba zakázané předjíždění, se vždy řeší ve správním řízení, takže o jejich uložení víte.

Protože úřad není povinen vás o zapsání trestních bodů informovat, o stav svého konta se musíte zajímat sami. Pokud dosáhnete hranice dvanácti bodů, následuje rovnou výzva k odevzdání řidičského průkazu.

Kde se informovat o svém řidičském skóre Držitelé datových schránek mají možnost získat kdykoliv a zdarma aktuální elektronický výpis z bodového hodnocení řidiče.

Jde o elektronickou obdobu výpisu, který je možné za poplatek získat v papírové podobě na kterémkoliv z téměř 7,5 tisíce kontaktních míst veřejné správy Czech POINT po celé České republice, ale i v zahraničí na vybraných zahraničních zastupitelstvech ČR. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí jsou i záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů.

Body můžete časem i umazávat

Trestné body z karty řidiče mohou potom zmizet automaticky v případě, že celý další rok po jejich připsání nespácháte ani jediný přestupek. Umažou se vám však pouze čtyři body. Pokud máte jen dva, konto se vynuluje, získat body k dobru nemůžete. Ne vždy umazávání bodů každému pomůže.

Hříšníci, kteří přijdou na jeden rok o řidičský průkaz, mohou požádat o jeho vrácení až po uplynutí celé doby, zákon přitom nepřipouští žádnou výjimku. Předtím však musí absolvovat přezkoušení v autoškole a při podání žádosti o vrácení řidičáku na obecní úřad musí předložit potvrzení z autoškoly ne starší než 30 dnů