Komunální volby se kvapem blíží. Jak hodnotíte práci posledního (současného) vedení hodonínské radnice?
To je, myslím, otázka spíše pro občany Hodonína než pro členy vedení radnice. Domnívám se, že hodnocení vedení města je nicméně spíše dlouhodobější záležitostí, než aby bylo možné posuzovat jeho výsledky za pouhý rok. Z vlastní zkušenosti musím říci, že ani jedno celé čtyřleté volební období není často dost dlouhá doba pro uskutečnění konkrétních a zejména koncepčních plánů. Z tohoto pohledu je mi velmi líto, že stávající volební období bylo ve znamení příliš častých politických změn, což znamenalo současně značnou nestabilitu ve vedení města. Promarnilo se tím mnoho času. Od loňského května jsme se díky rozumnému přístupu většiny členů zastupitelstva konečně vrátili od politických bojů k práci pro město a jeho občany. Mohli jsme tak navázat na mnohé plány z let předcházejících a některé z nich i navzdory krátké době dokonce uvést do života. Často to není jednoduché. Zatímco v předcházejících obdobích vedl Hodonín starosta s třemi místostarosty, dnes se o stejnou agendu staráme pouze ve dvou lidech. Ráda bych na tomto místě poděkovala svému kolegovi, místostarostovi Vojtěchu Salajkovi, který se ukázal v této netradiční situaci spolehlivým, pracovitým a empatickým spolupracovníkem. Na druhé straně je však nutno podotknout, že neobsazení jedné pozice místostarosty přináší Hodonínu finanční úsporu asi jednoho milionu korun. Takže se potvrzuje, že všechno zlé může být současně k něčemu dobré.

Pohled na náměstí a budovu hodonínské radnice z roku 1904, která je postavená ve stylu norimberské secese.
Můžete zmínit konkrétní příklady projektů, které se podařilo v posledních letech v Hodoníně uskutečnit?
V současnosti klademe důraz především na projekty, které přinesou městu v dlouhodobém časovém horizontu vysoké finanční úspory v provozních nákladech. Z těch již uskutečněných bych určitě ráda zmínila zateplení několika budov mateřských škol a také zateplení velké Základní školy Vančurova. Investovalo se také do zateplení a úpravy fasády hotelu Krystal.
Ze stejného důvodu jsme podali žádosti o finanční podporu Fondu životního prostředí na zateplení dalších městských budov. Jedná se o sedm různých objektů, například Základní škola Očovská, krytý plavecký bazén, školka ve Štefánikově ulici a další. Pokud budeme úspěšní a akce budou schválené do rozpočtu, práce skončí v druhé polovině příštího roku. Stále také pokračujeme v čerpání dotací na revitalizaci sídliště Jihovýchod a lokality Bažantnice. Program umožňuje čerpat finanční podporu nejen na opravy veřejných ploch, ale i na revitalizaci soukromých bytových domů. Obyvatelé Bažantnice tak na opravu svých obydlí získali v několika posledních letech více než sto milionů korun.
Osobně mám velkou radost z nově vytvořeného plánu péče o stromy ve městě. Nechali jsme odborníky v této oblasti zpracovat průzkum stávající zeleně, a tak nyní můžeme plánovat konkrétní péči nejen podle momentálních požadavků, ale především na základě zdravotního stavu stromů. Budeme postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení majetku nebo zdraví lidí. Díky této odborné koncepční péči je možné rovněž prodloužit délku života stromů. Za pomoci dotace ze společnosti ČEZ jsme konečně zrekonstruovali plochu pro skateboardové aktivity a po dlouhé době příprav se rovněž podařilo realizovat rekonstrukci hlavní části ulice Rodinova. V návaznosti na dříve připravenou koncepci cyklostezek v regionu se podařilo získat dotační prostředky na stavbu cyklostezky v trase Hodonín–Lužice, Hodonín–Dubňany. V letošním roce by měla vzniknout další nová cyklostezka a chodník v ulici Legionářů. Je toho samozřejmě mnohem více a myslím, že zde není prostor všechny akce podrobně vyjmenovat.


Abychom zůstali objektivní, jaké se naopak nezdařily?
Největší rezervy jsou podle mého názoru v komunikaci. Již za mého předchozího působení v pozici starostky jsem se snažila navázat užší dialog s místními podnikateli, sdruženími, komunitami, ale i přímo s obyvateli Hodonína. V této oblasti se udělalo od posledních voleb jen velmi málo. Chápu, že ve městě existují lidé, kterým špatná komunikace mezi radnicí a veřejností vyhovuje. V takovém ovzduší se totiž skvěle daří dezinformacím, fámám a kritickému politickému populizmu. Pro Hodonín je to nicméně naprosto nejhorší věc, jaká může komunální politiku ovlivňovat. Proto je mým hlavním cílem mnohem intenzivněji a otevřeněji komunikovat ve všech sférách veřejného života.
Zatím se osvědčily diskuse o problémech občanů formou setkání, anket a kulatých stolů. Pro radnici jsou tyto schůzky velmi inspirujícím a podnětným zdrojem nápadů a současně je tímto způsobem možné získávat zpětnou vazbu na vlastní plány a vize města. Chybou však je, že podobný dialog zatím nevede radnice i s podnikateli.
Tento nedostatek velmi úzce souvisí s dalším „dluhem" hodonínské radnice. Dlouhá léta se v Hodoníně hovoří o rozvíjení cestovního ruchu. Západní svět dnes chápe turistický ruch jako významný příspěvek k zaměstnanosti v regionech a Hodonín musí zcela nesporně uvažovat stejně. Navzdory mnoha debatám a politickým prohlášením však dosud neexistuje žádná skutečná koncepce turistického ruchu, a to ani v oblasti aktivit s ním spojených, ani z hlediska připravenosti lidských zdrojů.
Se stálým zvyšováním úrovně a kvality cestovního ruchu v Evropě se zvyšuje i náročnost přípravy města na získání konkurenceschopné pozice v této oblasti.


Méně lidí, nedostatek práce i stavebních míst. Jak vidíte budoucnost Hodonína? Je možné, že se situace zlepší například za deset let?
Myslím, že je potřeba situaci především nedramatizovat a uvědomit si, že výše zmíněné problémy nejsou žádnou výsadou Hodonína. Kdo se zajímá o problém nezaměstnanosti a odlivu lidí z menších do větších měst, jistě dobře ví, že tento trend je v západní Evropě běžný. Zatímco méně kvalifikovaná práce se v globalizovaném světě stěhuje do zemí s poněkud nižšími životními nároky jejich obyvatel, práce kvalifikovaná, a tedy finančně dobře hodnocená, se stěhuje do velkých sídel západního světa. Hodonín má řadu kvalitních středních škol, ze kterých vychází sebevědomí mladí lidé, jejichž cílem je získat na trhu práce ty nejlepší pozice. Proto i oni – jako všichni mladí ve světě – odcházejí tam, kde se jim tyto příležitosti nabízejí.
Budoucnost Hodonína tedy znamená především přijmout nové celosvětové trendy a naučit se s nimi žít a pracovat. Potřebujeme podpořit vznik a rozvoj firem, které zaměstnají vzdělané lidi. Pak můžeme uvažovat nejen nad tím, že všichni mladí z Hodonína neutečou, ale že je k nám naopak přilákáme z jiných koutů republiky. To samozřejmě neznamená, že by radnice měla zcela rezignovat na podporu firem, které nabízejí i práce pro lidi s nižší kvalifikací. Myslím, že filozofií města by měla být maximální podpora podnikatelských aktivit domácích firem i nově příchozích nebo vznikajících. Dobrou zprávou v tomto směru může být, že zavedená firma z Brněnska má nyní zájem stabilizovat nově svou činnost přímo v Hodoníně. Zastupitelstvo již odsouhlasilo prodej pozemku pro výstavbu a předpokládám, že do poloviny příštího roku by firma mohla postavit nové prostory a nabídnout tak dvacet až třicet pracovních míst.


Jak vypadá takový „běžný den" starostky Hodonína?
Na práci starosty je poměrně typické, že něco jako běžný den vlastně neexistuje. Každou hodinu přicházejí noví lidé, nové situace, nové problémy. Rámcově je ale možné říci, že dopoledne obvykle trávím na radnici, kde absolvuji různé množství pracovních schůzek, porad a jednání. Odpoledne začíná hodně podobně a je příjemné, že občas jsou tato dvě období dne přerušena obědem. Pokud mě čekají jednání mimo Hodonín, je lépe se na oběd vůbec nespoléhat. Tento hektický čas končí v podvečer, který obvykle trávím ve své kanceláři, tuto idylickou dobu většinou využívám k „papírování", tedy rozdělení pošty, přípravě na další dny a nová jednání. Večery jsou většinou ve znamení společenských událostí, stejně jako převážná část víkendů.


Jak vnímáte projekt denních lázní Bliss Day Spa? Někteří lidé jej považují za zbytečný…
Myslím, že na toto téma jsem už několikrát odpovídala, a tak se pokusím být stručná. Tento projekt zcela podporuji. Jsem přesvědčená, že jednou z věcí, kterou v Hodoníně máme na velmi dobré úrovni, a to i díky panu řediteli lázní a jeho celému pracovnímu kolektivu, jsou lázně jako takové. Podstatné je, že při nově nastavených pravidlech pro lázeňskou léčbu ze strany ministerstva zdravotnictví nedošlo k významnému poklesu obsazenosti v hodonínských lázních (pouze asi patnáct procent). V letošním roce se dokonce i tento pokles navrací k původním číslům. Jsem tedy přesvědčená, že rozšíření lázní má velký význam pro naše město, a to jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu turistické propagace Hodonína. Nový pavilon bude bez lůžkové části a dává tedy možnost podnikatelským aktivitám v oblasti služeb ubytovacích, stravovacích i volnočasových.


Chystáte se k účasti v komunálních volbách? Vysvětlete proč…
Loni na podzim jsem v práci pro město „oslavila" plnoletost. Bylo to totiž přesně osmnáct let, co jsem poprvé nastoupila na radnici jako městský architekt. Od té doby se stále více či méně podílím na rozvoji našeho města v různých pozicích a funkcích. Vlastně stále podvědomě přemýšlím, co by mohlo být jinak, kde děláme chyby, jak se inspirovat a jak modely fungující jinde využít i pro naše město. Ráda bych se ještě pokusila některé myšlenky uskutečnit a také bych ráda opět viděla zastupitelstvo, jaké si pamatuji z dob dřívějších.