Letošní Ozvěny Horňácka budou již devatenáctým ročníkem tohoto festivalu, který ve Velké nad Veličkou vznikl na podnět tehdejších členů souboru Velička. Ten je spolupořadatelem této akce dodnes.

Cílem bylo vytvořit festival, na který by Velička mohla pozvat soubory, sbory a muziky z regionů, kde vystupovala. A oplatit jim tak pozvání na festivaly a vystoupení mimo Horňácko. Vystoupení přespolních souborů jsou vlastně jakousi „ozvěnou" naší návštěvy jiných regionů, která se vrací zpět na Horňácko a přináší domácímu obecenstvu ukázky folklorních tradic našich přátel a hostů.

Folklorní soubory se opět sjedou do Velké.

Jak je obecně známo, Horňácké slavnosti jsou určeny výhradně pro Horňáky, a tak nebyla jiná možnost, než založit nový festival. Nikdo z nás tehdy nepředpokládal, že se Ozvěny udrží tak dlouhou dobu, a dnes všichni pevně věříme, že to dotáhneme alespoň do stovky.

Letošní Ozvěny Horňácka se budou konat v sobotu 22. srpna a jejich součástí bude také tradiční bělokarpatský biojarmark. V programu se kromě domácího souboru Velička a mužského a ženského sboru z Velké nad Veličkou představí mužský sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, ženský sbor z Hroznové Lhoty, dětské soubory Holúbek z Uherského Brodu a Malá chasa z Rohatca, soubor Bača z Valašského Meziříčí, Ľudová hudba Stana Baláža se svými sólisty a folklorní soubor Orgonina z Vranova nad Topľou.

Věříme, že nám i letos bude přát počasí, a těšíme se na hojnou diváckou účast. Za soubor vás všechny srdečně na letošní Ozvěny Horňácka zveme.

Bohatá tradice

Náš folklorní soubor Velička, potažmo dívčí sbor Fěrtúšky, se může pochlubit bohatou tradicí. Počátky činnosti našeho souboru totiž sahají bezmála padesát let do minulosti. Za tuto dlouhou dobu se zde vystřídala celá řada zpěváků, zpěvaček tanečníků i tanečnic.

Folklorní soubory se opět sjedou do Velké.

Se souborem spolupracovala celá řada muzik CM Martina Hrbáče, CM Ležhory, CM Jarka Miškeříka a další. Ve vedení souboru se vystřídalo také několik vedoucích například Jan Krist, Jiří Mička, Petr Jelínek, Jan Kománek, Jiří Šácha nebo Monika Frantová.

Velička měla možnost vystupovat nejen na domácích Horňáckých slavnostech, ale navštívila také celou řadu festivalů v České republice, na Slovensku a jinde v zahraničí. Bylo to Polsko, Estonsko, Itálie, Anglie, Francie, Španělsko, Kypr nebo vzdálený Alžír.

Folklorní soubory se opět sjedou do Velké.

Soubor zpracovává písně a tance především z domácího Horňácka a dále také ze Slovácka, Kopanic nebo Slovenska. Velička pravidelně vystupuje na domácích Horňáckých slavnostech, další významnou místní akcí jsou samozřejmě zmíněné Ozvěny Horňácka. Společně s klubem Horňácké slivovice pořádá tradiční Fašankové dny spojené s koštem slivovice a Mikulášskou besedu u cimbálu. V letošním roce se Velička zúčastnila folklorního festivalu v Holíči a podílela se na organizaci Večera autentického folkloru v Bratislavě. Momentálně se tanečníci připravují na letošní Horňácké slavnosti a Ozvěny Horňácka, a snad bude v letošním roce ještě také možnost vycestovat mimo Horňácko.

Od léta 2013 je vedoucí souboru Velička Irena Sedlářová, která také aktivně působí ve svém domácím souboru Lipovjan.

MARTIN KOMÁNEK


Horňácko na 4 dny ožije folklorním maratonem

Velká nad Veličkou - Červencový svátek Maří Magdalény se blíží. Právě kolem tohoto data, roku 1957, se folkloristé a příznivci tradic sešli na prvních Horňáckých slavnostech ve Velké nad Veličkou. „Slavnosti se letos konají od šestnáctého do devatenáctého července. Pro nás to nejsou jen čtyři dny, které znají návštěvníci. Horňácké se dlouho chystají a další dva týdny vypořádávají. Je s nimi hodně organizační práce," sdělil starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný.

Zpěváci, tanečníci, herci i umělci každoročně zavítají na Horňácké slavnosti. Přehlídce jejich umění pravidelně přihlížejí tisíce diváků. A nejinak tomu bude také letos.

Hlavním pořadatelem slavností je tradičně obec ve spolupráci s Programovou radou Horňáckých slavností a s podporou obcí Horňácka.

Podle Pšurného o pořadatelském úspěchu rozhodne hlavně počasí. „Když vyjde, náklady se vrátí. Obec zabezpečí stejně jako v minulých letech ozvučovací techniku, dopravu, parkování, postavení stánků na jarmark, lavičky a stoly," řekl Pšurný.

Jasno má také předsedkyně programové rady Maryna Pavlincová. „Ve čtvrtek se otevřou výstavy na radnici a na mlýně. V sedmnáct hodin se v budově obecního úřadu koná vernisáž fotografií Ferdinanda Bučiny Horňácko ve 40. letech minulého století, kterou připravil Tomáš Rasl. Věra Častová a Hana Procházková vystaví fotografie krojovaného průvodu z hasičského sboru z loňského roku Hore Velkú malovaná dłážka, Inka Sladká připravila výstavu fotografií Čtyři roční období," prozradila předsedkyně programové rady Maryna Pavlincová. Čtvrteční vernisáže doplní výstava krojovaných figurín Naše děcka Markéty Lukešové a Magdaleny Maňákové," přiblížila dále Pavlincová.

Zpěváci, tanečníci, herci i umělci každoročně zavítají na Horňácké slavnosti. Přehlídce jejich umění pravidelně přihlížejí tisíce diváků. A nejinak tomu bude také letos.

Také pátek ozdobí výstavy. V kulturním domě Hrubé Vrbce se lidé seznámí s Historii zpracování konopí na Horňácku. Páteční podvečer, který připravil spolek pro Horňácko Futra, bude patřit dětem. Ve Válcovém mlýně Antonína Nováka ve Velké se koná vernisáž děl Horňácké múzy Ornament. Je to výstava dětských prací z letních tvořivých dílen a děti potěší návštěvníky slavností loutkovým a tanečním představením. Na reprízu pořadu pozvou děti i na sobotní odpoledne. Horňácký stadion pod Strážnou hůrkou otevře večerní pořad věnovaný dvacetiletí lipovského Sborečku Zpívám si já, zpívám, který s kolektivem připravila Jana Karásková. „Po jeho skončení osloví diváky vzpomínkový pořad na horňácké cigánské muzikanty autorů Jiřího Miškeříka a Antonína Vrby Byli hudci, byli…," uvedla Pavlincová.

Podle slov Vrby vystoupí v na pódiu v horňácké hospodě nejen ohniví horňáčtí hudci, ale i další hosté pořadu včetně legendárního zpěváka Dušana Holého.

Sobotní a nedělní dopoledne ovládne tradiční jarmark, kde budou vystavovat i veličtí chovatelé drobného zvířectva. Odpoledne u kostelních hradeb zatančí soubor Kuželovjan v pořadu Falešná si, galánečko moja, který připravila Klára Kostelanská.

V kulturním domě zhlédnou diváci Folklor trochu jinak… S lidovým uměním na jevišti a na filmovém plátně seznámí Petr Pavlinec.

Přehlídku krojů, pěveckých dovedností a vzpomínkových pořadů doplňují také tematické výstavy.

V domě číslo 166 se s diváky a posluchači odpoledne sejde Horňácký mužský sbor a jeho přátelé v pořadu Zpívajme a hrajme, vinšujme a spomínajme. Sobotní podvečer rozezpívá Válcový mlýn Antonína Nováka ve Velké Supí škrek v pořadu Zapomenuté sedlácké v režii Horňácké cimbálové muziky Libora Supa. „Večerní Horňácký stadion bude patřit dětským souborům a cimbálovým muzikám a pořadu Čí je to svatbička. Připravila jej s kolektivem Irena Mikesková," sdělila Pavlincová. Podle ní potom zazní na jevišti písně z dob, kdy Horňácko pustošila vojska z východu. Autorkou pořadu pod názvem Była vojna turecká aneb Vojny v písních vyzpívané je Anna Šajdlerová. Po jeho skončení pozve návštěvníky slavností na Zbojnický večer autor pořadu Antonín Vrba. „To bývala nejnáročnější část slavností, zvlášť za mladých roků. Je pěkné, že do Velké jezdí čím dál víc mladých lidí. Horňácké nepotřebují ani velkou propagaci a lidi rádi přijedou," uvědomuje si primáš cimbálové muziky Martin Hrbáč, který pod Strážnou hůrkou nebude chybět ani letos.

V neděli se Velká nad Veličkou se slavnostmi rozloučí dopoledním jarmarkem a v kostele sv. Maří Magdalény slavnou mší svatou patrocinium. Před polednem začne na velickém náměstí vyhrávat dechová hudba Veličanka.

Čtvrtý den radosti na Horňáckých slavnostech ukončí odpoledne u větrného mlýna nad Kuželovem pořad Petra Kostelanského, Pavla Pomykala a Milana Prachaře věnovaný studánkám na Horňácku Na tej úce, na zelenej.

VLADIMÍR SALČÁK


Dlouholetý starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný si pochvaluje spolupráci s ostatními obcemi regionu. Za přínos považuje partnerskou smlouvu s polským městem. Říká:

Folklor je naše bohatství, mnozí nám ho závidí

Velká nad Veličkou /ROZHOVOR/ - Čtvrt století už stojí ve vedení srdce Horňácka Jiří Pšurný. Je jedním z nejdéle sloužících starostů. Pamatuje řadu počinů z oblasti stavebnictví, kultury i školství.

Dlouholetý starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný.

Kterým projektům se za poslední rok podařilo ve Velké nad Veličkou vtisknout hmatatelné obrysy?

Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci starosty už pětadvacátým rokem, tak musím v prvé řadě sdělit, že jsem mohl v rámci možností postupně naplňovat své představy o tom, co je nutné v obci vybudovat. V 90. letech to byly hlavně investice do inženýrských sítí, v první dekádě tohoto tisíciletí zase do školství a v posledních letech do celkového vylepšení infrastruktury. Za poslední rok se nám podařilo po čtyřleté přípravě ve spolupráci s Jihomoravským krajem zahájit rekonstrukci silnice III/49912. Tato stavba je již téměř hotova. Před dokončením je i nová fasáda domu s pečovatelskou službou s výměnou všech venkovních otvorových prvků a věřím, že se nám podaří po několikaleté přípravě v co nejbližší době zahájit rekonstrukci kulturního domu. Po mnohaleté přípravě je rovněž na dobré cestě zahájení velmi důležité stavby, a to přivedení vody na Horňácko.

Jsou ale jistě i takové projekty, které se uskutečnit nepodařilo. Jaké to jsou?

Více než osm roků jsme připravovali ve spolupráci s okolními starosty, Jihomoravským krajem a dalšími orgány a organizacemi rekonstrukci silnice I/71 z Blatnice po státní hranici se Slovenskou republikou. Přes bezpočet různých jednání a značnou pokročilost přípravy se tuto akci nakonec bohužel nepodařilo ani zahájit. Kvůli majetkoprávním problémům rovněž několik let odkládáme realizaci komunikace podél Veličky z Velké do Louky. Možná se ale v dohledné době tato investice podaří nastartovat.

Co je v následujících dnech, týdnech či měsících pro obec nejdůležitější?

Kromě investičních akcí nás v nejbližší době čeká pořádání nejvýznamnějšího folklorního festivalu našeho regionu Horňáckých slavností. A za měsíc po nich budou následovat už 19. ročníkem Ozvěny Horňácka.

Budou v obci k mání místa pro výstavbu rodinných domů?

Máme v obci území, kde by byla výstavba rodinných domků v souladu s územním plánem možná. Za současného nedostatku pitné vody se však nemůžeme do jakéhokoliv rozšiřování lokalit pro rodinné domky pustit. V obci máme navíc velké množství trvale neobydlených domů. Proto se snažíme preferovat více výstavbu a rekonstrukce stávajících objektů v obci. Ale v současné době není zájem o nové bydlení nijak výrazný, spíše minimální. Starosti nám rovněž působí množství prázdných bytů v postupně chátrajících bytových domech v soukromém vlastnictví na sídlišti.

Co je nejvzácnějším klenotem centra Horňácka?

Podle mého názoru je to náš horňácký folklor, který je ve stále živé podobě předáván z generace na generaci. Mám bohužel pocit, že stále větší množství našich spoluobčanů tímto naším klenotem pohrdá a nedoceňuje jeho hodnotu. Doufám, že bude stále dost nadšenců a organizátorů, kteří povedou naše folklorní soubory, sbory a muziky a budeme schopni toto naše jedinečné bohatství, které nám mnoho regionů závidí, prezentovat na celé řadě festivalů a akcí pořádaných u nás či jinde.

Spolupracujete úzce s okolními obcemi nebo organizacemi? Co vám tato spolupráce přináší?

Spolupracujeme s ostatními obcemi Horňácka. Musím ale podotknout, že v minulosti byla tato spolupráce intenzivnější. Máme rovněž uzavřenu partnerskou smlouvu s polským městem Nowy Dwór Gdański, se kterým jsme v úzkém kontaktu už více než sedm let. Tato spolupráce je velmi přínosná především pro naši školní mládež, která má možnost účastnit se mezinárodních sportovních a společenských setkání u nás i v Polsku.