Na svém mimořádném zasedání vydal Výkonný výbor OFS Hoodnín následující stanovisko k situaci ve FAČR:

1. OFS se distancuje od praktik zjištěných ve fotbalových soutěžích v Čechách a od jakéhokoliv korupčního jednání.

2. VV OFS požaduje odstoupení všech členů VV FAČR včetně generálního sekretáře FAČR a žádá uskutečnění VH FAČR po VH okresů a krajů v co nejdřívějším termínu (květen 20201)

3. VV OFS nesouhlasí s prohlášením předsedy FAČR pana Martina Malíka, že za danou situaci jsou odpovědni všichni.

4. OFS Hodonín si váží práce všech fotbalových funkcionářů v oddílech, kteří svojí činností zajišťují chod jednotlivých oddílů. Stejně si váží práce všech trenérů a rozhodčích.

5. OFS Hodonín si váží pomoci jednotlivých měst a obcí, bez nichž by fotbal na okrese Hodonín nemohl fungovat.

6. Prohlašujeme, že veškeré volené funkce v rámci OFS Hodonín vykonáváme bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Pod prohlášením jsou podepsáni Ing. Petr Kotásek (předseda VV OFS Hodonín), Jaroslav Bíla (místopředseda VV OFS Hodonín), Vojtěch Bártek, Petr Blaha, Zdeněk Hulcký, Marek Vajdík, Zdeněk Blaha (všichni členové VV OFS Hodonín), Ing. Josef Foltýn (grassroots trenér mládeže OFS) a Jiří Trnka (sekretář OFS).