Běťák ale upozornil na problémy s čerpání dotací Projektu mládeže. „Rozhodně jsme nechtěl ve svém vystoupení uškodit talentované mládeži či poctivým funkcionářům. Jelikož ale byla v dalších vystoupeních snaha o bagatelizaci problémů se snahou schválit v předstihu vše najednou, bylo mou povinností na tento stav upozornit, protože právě ona bagatelizace účelu peněz daňových poplatníků je velmi nebezpečná záležitost, která by si mohla stát jakousi normou pro čerpání finančních dotací v budoucnu," říká v rozhovoru pro Hodonínský deník Miroslav Běťák.

Pane předsedo, koncem dubna se uskutečnila valná hromada Českého svazu tělesné výchovy a sportu, která se změnila v Českou unii sportu. Co se od té doby v organizaci změnilo?

Jak už jste řekl, především se změnil název na Českou unii sportu. Činnost v ČSTV, respektive v ČUS za předcházejícím období je obdobím důležitých změn ve sportovním prostředí. Naplno probíhaly první procesy transformace a to nejen v ČSTV, ale i v Českém olympijském výboru. Minulé období bylo zlomovým rokem, dobrým vykročením k dosažení stanovených cílů. Byly schváleny novelizované stanovy s cílem pomoci uvést v život jeden ze základních pilířů transformace českého sportovního prostředí a jeho jednoty.

Co sportovcům schválení stanov vlastně přineslo?

Schválením stanov byl položen pevný základ pevný základ k fungování a budoucího vícezdrojového financování servisních center sportu. Pro nás to znamená, že bude na našem okrese zachována činnost profesionálních pracovníků. Tito lidé budou sloužit jako metodický poradní servis zejména pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby Hodonínska. Chceme tak, podobně jako na krajské úrovni, i v případě okresních servisních center vytvářet součinnost s volenými orgány, úzce spolupracovat se svazy, místními samosprávami, ale především rozšířit služby o aktivní poskytování služeb sportovním klubům a tělovýchovným jednotám.

Vedení České unie sportu vyjádřilo hlubokou lítost nad lidským neštěstím, škodami a ztrátami, které nedávno postihlo po povodních mnoho obcí a měst České republiky. Česká unie sportu začala s mapováním škod, které na sportovištích napáchaly záplavy. Výsledek předloží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a požádá o finanční prostředky na odstranění škod. Sama totiž nemá žádné vlastní zdroje…

Máte pravdu. Tímto vyzývám všechny členy v místech, které nebyly povodněmi zasaženy, aby projevili tradiční sportovní solidaritu a pomohli sportovním organizacím, které záplavy zasáhly, jakoukoliv formou. Jsem přesvědčený, že v těžkých chvílích dokáží naši sportovci, že nejsou jen žadateli o pomoc druhých, ale sami umějí pomoc tam, kde je potřeba.

KOMPLETNÍ ROZHOVOR NAJDETE V SOBOTNÍM VYDÁNÍ HODONÍNSKÉHO DENÍKU