„Vzhledem k opakovaným problémům s nekázní hráčů zejména při přátelských utkáních a zimních turnajích nařídila Komise rozhodčích a delegátů okresním sudím nekompromisně vyžadovat vypsání Zápisů o utkání jako při mistrovských utkáních a předkládání registračních průkazů při těchto utkáních. Bez splnění těchto náležitostí rozhodčí nesmí utkání zahájit,“ informoval člen komise rozhodčích Lubomír Řičica, který má na svazu na starosti obsazování rozhodčích na jednotlivá utkání.

„V případě, že rozhodčí bude osloven a požádán o řízení nehlášeného utkání nebo turnaje, jakým je například Kyjovská liga, a rozhodne se přesto tyto turnaje a zápasy pískat, nesmí používat v těchto případech dres a odznak rozhodčího ČMFS,“ pravil Řičica.

„Rozhodčí, který nebude toto nařízení respektovat, bude předán disciplinární komisi,“ pokračoval. „Komise rozhodčích a delegátů však důrazně doporučuje rozhodčím OFS Hodonín, aby se řízení takovýchto akcí vyhnuli, protože na sebe přebírají veškerá rizika, která s tímto rozhodnutím souvisejí,“ dodal.