Galerie: Děti před Velikonocemi naslouchaly mistrům ve výrobě dekorací nebo kraslic