1/1

Pouzdřanská step, Pálava

Pouzdřanská step, Pálava

Zdroj: CC BY-SA 4.0: Hladilkarel; Wikimedia