Galerie: Před Masarykem zazpívali Ach synku, synku