Galerie: Lokalita mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem, kde se plánuje těžba štěrkopísku.