Galerie: Na Horním náměstí v Přerově našli zbytky hradu

Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Přerovští archeologové našli při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově také řadu mincí - na snímku je přední strana měděného půl krejcaru Josefa II. z roku 1781. Archeologové našli při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově mimo jiné i církevní medailon z poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce. Přerovští archeologové našli při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově řadu mincí - na snímku je zadní strana měděného půlkrejcaru z roku 1781 s vyobrazením hlavy Josefa II. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu. Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století Archeologové při bádání v domě na Horním náměstí v Přerově narazili na vzácný objev – hradbu původního pozdně románského či raně gotického kastelánského hradu z 10. - 12. století