Galerie: Nejlépe opravené památky jižní Moravy

Barokní kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici. Stavba byla postavena v letech 1669 - 1683 a patří k nejvýznamnějším památkám na Moravě. Obnova stavby začala v roce 2007 a dovršena byla v roce 2018 obnovou fasády. Stavba získala Cenu veřejnosti. Barokní kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici. Stavba byla postavena v letech 1669 - 1683 a patří k nejvýznamnějším památkám na Moravě. Obnova začala v roce 2007 a dovršena byla v roce 2018 obnovou fasády. Památka před opravou. Bořitov – kostel sv. Jiří po restaurátorských pracích na sochařské výzdobě na věži kostela. Románská stavba pochází z přelomu 12. a 13. století. Bořitov – kostel sv. Jiří před restaurováním sochařské výzdoby a kamenného reliéfu nad vstupem. Náhrobek augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně po rozsáhlé úpravě hrobky v roce 2018. Náhrobek pochází z konce 19. století a je dílem architekta Germana Vanderley. Obrazy sv. apoštola Šimona v Brně. Od barokního malíře Josefa Sterna z druhé poloviny 18. století. Obraz před restaurováním.  Obrazy sv. apoštola Šimona v Brně. Od barokního malíře Josefa Sterna z druhé poloviny 18. století. Obraz po restaurování.  Svatostánek kostela sv. Leopolda Milosrdných bratří v Brně. Kostel byl postaven v letech 1768-1778. Restaurátoři obnovili část interiérů stavby. Kuffnerova hrobka v Břeclavi. Monumentální hrobka byla postavena na přelomu 19. a 20. století pro nejvýznamnější břeclavskou rodinu. Restaurátoři obnovily kamenné části náhrobku a podstavců, které byly zároveň nahrazeny kopiemi. Stav po opravách. Kuffnerova hrobka v Břeclavi. Monumentální hrobka byla postavena na přelomu 19. a 20. století pro nejvýznamnější břeclavskou rodinu. Restaurátoři obnovily kamenné části náhrobku a podstavců, které byly zároveň nahrazeny kopiemi. Stav před opravami. Kostel sv. Cecílie v Dobrém Poli. Renesanční stavba je dominantou obce. V roce 2018 byla kompletně opravena věž kostela, omítky a okna. Stavba po opravách. Kostel sv. Cecílie v Dobrém Poli. Renesanční stavba je dominantou obce. V roce 2018 byla kompletně opravena věž kostela, omítky a okna. Stavba před provedenými opravami. Panský zemědělský dvůr v Drnovicích je klasicistní hospodářský dvůr. Opraveny byly vnější omítky a střecha. Stavba po úpravách. Panský zemědělský dvůr v Drnovicích je klasicistní hospodářský dvůr. Opraveny byly vnější omítky a střecha. Stavba před úpravami.  Barokní sousoší Kalvárie z roku 1747 v obci Hrádek. Kvůli nevhodné instalaci a nedostatečné údržbě bylo sousoší ve špatném stavu. Restaurátoři sousoší přemístili do vhodnější lokality a doplnili jeho chybějící části a soklové podstavce. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hvězdlicích. Románská cihlová stavba ze 13. století procházela postupnou rekonstrukcí od roku 2011. Postupně byla opravena střecha, věže, omítky a interiéry. Stavba po opravách. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hvězdlicích. Románská cihlová stavba ze 13. století procházela postupnou rekonstrukcí od roku 2011. Postupně byla opravena střecha, věže, omítky a interiéry. Stavba před opravami. Mariánský sloup zasvěcený Panně Marii a ochráncům proti moru v Ivančicích. Barokní památka byla zrestaurována v roce 2018. Venkovský dům v obci Javorník byl postaven kolem poloviny 18. století. Boží muka tzv. Floriánek Jevišovice. Trojboká poklona byla kompletně zrestaurována. Barokní památka je pozoruhodná sochařskou výzdobou. Litinový kříž z 19. století v obci Jevišovice. Obnoveny byly jednotlivé části kříže a dekorativní prvky. Socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století v obci Kojátky. Restaurátoři sochu vyčistili a odborně ošetřili. Klasicizující kostel sv. Terezie v Lesné. V letech 2017 – 2018 byla mimo jiné opravena fasáda a střecha kostela. Barokní sousoší Piety s křížkem v Lužici z roku 1725. Restaurátoři mimo jiné očistili a zpevnili kamen. Památka po restaurátorských pracích. Barokní sousoší Piety s křížkem v Lužici z roku 1725. Restaurátoři mimo jiné očistili a zpevnili kámen. Památka před restaurátorskými pracemi. Barokní sochy sv. Floriána a Václava v Moravské Nové Vsi z první poloviny 18. století. Památka po restaurátorských pracích.  Barokní sochy sv. Floriána a Václava v Moravské Nové Vsi z první poloviny 18. století. Památka před restaurátorskými pracemi. Kaplička Panny Marie v osadě Rokytná v Moravském Krumlově z roku 1847. Obnoveno bylo starší řešení fasády kaple i výmalba interiéru. Památka po úpravách. Barokní obraz Panny Marie a Všech svatých v kostele Všech svatých v Moravském Krumlově z roku 1785. Oltářní obraz po restaurátorských pracích.  Funkcionalistický kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje v Násedlovicích. Kostel je opravován od roku 2009. V loňském roce dělníci dokončily odvlhčení kostela. Měšťanský dům pravděpodobně z konce 17. století. Současná podoba je asi z poloviny 18. století. Porotci vyzdvihli především obnovení dříve zbouraných arkád, a i proto dům zvítězil v kategorii velké stavby. Dvouramenný pamětní kříž z druhé poloviny 17. století v obci Přísnotice. Kříž je vysekaný z mušlového vápence. Restaurování dřevěných vstupních vrat v kostele Všech svatých v Rájci-Jestřebí. Zrestaurovaná sochařská výzdoba v zámeckém parku ve Slavkově u Brna z první poloviny 18. století. Památka po zásahu restaurátorů. Zrestaurovaná sochařská výzdoba v zámeckém parku ve Slavkově u Brna z první poloviny 18. století. Památka před zásahem restaurátorů. Secesní hotel Květnice v Tišnově. Opravena byla mimo jiné fasáda a štuková dekorace. Ohradní zeď hřbitova se vstupní bránou ve Velkých Pavlovicích. Opravena byla střecha. Pozdně barokní sýpka vystavěná v letech 1770-1780 ve Velkých Pavlovicích. Dnes bývalá sýpka slouží jako hotel. Zrestaurovaná byly všechny památkově hodnotné prvky. Drobná klasicistní kaplička sv. Jana Nepomuckého ve Vracově. Zámek ve Ždánicích se postupně obnovován od roku 1993. Současná podoba zámku odráží pozdně barokní přestavbu původně renesanční budovy. Stavba po opravách. Zámek ve Ždánicích se postupně obnovován od roku 1993. Současná podoba zámku odráží pozdně barokní přestavbu původně renesanční budovy. Stavba po opravách.