Galerie: Nová výstava zavede za vypovězenými habány nebo válčícími Germány