Galerie: Novokněze v horňácké Louce doprovodili krojovaní