Galerie: Obrazy koupajících se žen

François Boucher, Diana odpočívá po koupeli Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Batšeba Rembrandt, Batšebina toaleta, Metropolitní muzeum umění Willem Drost, Batšeba s Davidovým dopisem, 1654 Frédéric Bazille, Toaleta, 1870 Edgar Degas, Žena s česanými vlasy, 1885 Rytina koupající se nahé ženy od Ludwiga Kruga Žena koupající se v páře, Rembrandt, 1655, Národní galerie Londýn Maratova smrt od Jacquese-Louise Davida (1793)