Galerie: Sovětská okupace Polska

Na základě společné agrese proti Polsku obsadila Rudá armáda tehdy polský Vilnius Ruští vojáci pochodují v září 1939 Polskem Sovětsko-německá agrese do Polska Voják Rudé armády střežící polské cvičné letadlo sestřelené poblíž města Równe v Sověty okupované části Polska Poručík Y. Krivošejev Rudé armády a jeden z jeho vojáků, kteří se pokoušejí navázat přátelství s viditelně nespokojenými místními dětmi ve vesnici Kevly v Sověty okupované části Polska Vojáci Rudé armády rozdávají polským rolníkům sovětské propagandistické noviny v Sověty okupované části Polska Litevské motorizované jednotky postupují směrem k polskému Vilniusu poté, co bylo město po sovětské okupaci Polska předáno Litvě. Tu Sovětský svaz anektoval o osm měsíců později Smrt a zkáza v okolí silnice v Kocku, kde se jako poslední polská jednotka bránila skupina "Polesie" generála Franciszka Kleeberga  Němečtí a ruští důstojníci diskutují v Brestu Litevském o podrobnostech rozdělení Polska mezi dvě invazní armády Polští vojáci, prchající z okupovaného Polska, na rumunských hranicích Bombardování Varšavy nacistickými letadly si vyžádalo hodně civilních obětí V roce 1943 byl v Katyni odhalen masový hrob asi 15 tisíc polských důstojníků, povražděných Sověty V roce 1943 byl v Katyni odhalen masový hrob asi 15 tisíc polských důstojníků, povražděných Sověty