Galerie: Zrezivělé skleníky hrozily zhroucením. Při rozsáhlých opravách postaví nové