Posledních deset let zažívá sbor dobrovolných hasičů v Ježově příliv nových členů. Na okrskových soutěžích každoročně reprezentují Ježov dvě družstva, a to mužské a ženské, přičemž zejména ženy se pravidelně umísťují na předních příčkách.

Obliba hasičů se významně rozšířila i mezi dětmi, díky čemuž se také podařilo založit oddíl mladých hasičů. Ten se aktivně zapojuje do pohárových okresních soutěží, soutěže TFA či do Hry Plamen. „Na jednom ze závodů jednotlivců na šedesát metrů s překážkami obsadila Lucie Veselá dokonce druhé místo,“ uvedl starosta sboru Pavel Daněček.

Ježovští nejenom že hasí, pořádají také pyžamový bál

Dobrovolníci z Ježova nezachraňují jen životy a cenný majetek, samozřejmostí je také jejich aktivní účast na kulturním dění v obci. Většina členů sboru se vždy v říjnu oblékne do kyjovského kroje, a podpoří tak tradiční ježovské hody. Akcí velmi oblíbenou v širokém okolí, kterou sbor ježovských hasičů pořádá, je pyžamový bál. Ježovští se pravidelně účastní také dětského dne.