„Oslavy jsme si užili. Trvaly dva dny,“ říká s úsměvem velitel tamních dobrovolníků Stanislav Šíma.

Ždánice v současné době disponují šestačtyřiceti členy včetně deseti dětí. „Kromě požárů jsme dost často vyjížděli k technickým zásahům, které způsobily větrné smrště a voda,“ pokračuje Šíma.

V loňském roce se tamní sbor nejvíce zapotil při letních zásazích v Nenkovicích a Bohuslavicích. V prvním případě strávili u likvidace požáru, který nakonec pohltil celý dům, devět hodin.

„V Bohuslavicích jsme hasili hořící stolárnu. Dá se říct, že šlo o stejnou věc jako v Nenkovicích,“ vypráví velitel, jenž má společně se svými kolegy na starost i požární ochranu sousedního Nechvalína. „Velký rozdíl v tom není. Stejně bychom tam vyjížděli, protože obec patří pod náš okrsek.“

Když se starosty Ždánic Miroslava Procházky zeptáte na práci tamních dobrovolníků, má jen slova chvály. Nazývá je dobráky. „Pomáhají nám i při kulturních akcích nebo když je potřeba něco přestěhovat,“ říká první muž ždánické radnice. „Postarali se rovněž o vykocený strom a vůbec odstraňují překážky ze silnic. Jsou schopní dělat všechno.“
Jednoduše shrnuto: ve Ždánicích jsou s hasiči spokojení, podporují je a podle starostových slov i nadále podporovat budou. „Mají totiž nezastupitelné místo v životě obce. Nejsou důležití jen pro nás, ale i pro celé okolí,“ je přesvědčený Procházka.

Co mají ve většině případů všechny sbory dobrovolníků společné, je starost o nastupující generaci. Mládež v současné době inklinuje k mnoha odlišným zájmům, než kterou představuje požární uniforma. Ždáničtí mají ve svém středu nyní deset dětí.

„Děti jsou ve věku od šesti do patnácti let. Z těch dřívějších nám zůstaly tři, které jsou už i ve výjezdové jednotce,“ uzavírá velitel Šíma.