Další díly seriálu Hasiči naleznete ZDE

Že je práce hasičů pestrá a zajímavá, vědí i v Archlebově. V malebné obci čítající devět set obyvatel a ležící tři kilometry jihozápadně od Ždánic, funguje hasičský sbor již 110 let.

Sbor dobrovolných hasičů v Archlebově byl založen v roce 1899. V současné době má osmatřicet členů, z toho dvě ženy. Šestnáct dobrovolníků tvoří výjezdovou jednotku obce. „Jednotka je podle poplachového plánu kraje zařazena do kategorie JPO III a mimo jiné je předurčena pro tankování letadel a vrtulníků v případě požáru lesa,“ uvedl velitel jednotky Radek Luža.

Archlebovští hasiči mají ve výbavě tradiční výjezdovou techniku. „Vlastníme CAS K25 L101, CAS 32 T138 a Avia valník K dalším technickým prostředkům nezbytným pro záchranné a likvidační práce, které jednotka vlastní patří přenosná stříkačka PS 12, dýchací přístroje SATURN S7, elektrocentrála Mitsubushi, motorová pila, elektrické kalové čerpadlo 80-KDFU a motorové kalové čerpadlo Heron,“ informuje Luža.

„Cisternovou automobilovou stříkačku jsme získali předloni bezplatným převodem od hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje. Sami jsme pak provedli rozsáhlé opravy pro provozuschopnost. Svépomocí jsme taktéž museli snížit podlahu v garáži hasičské zbrojnice o padesát centimetrů pro zaparkování této techniky,“ pokračuje Luža.

Jeho jednotka zasahovala v roce 2009 desetkrát. „Kromě tradičních požárů jsme čerpali vodu v zaplaveném nákupním středisku, v základní škole a u rodinného domu. Dále jsme byli u výbuchu bytu, při požáru travního porostu. Velkou akcí bylo i zajištění papeže v Brně,“ řekl Luža.

Naposledy byli Archlebovští požádáni o pomoc při odstranění nebezpečného množství sněhu a ledu ze střechy rodinného domu v Archlebově, které ohrožovalo chodce odstranění sněhu ze střechy.

Stojí za každou aktivitou v obci a rozsah jejich činnosti je úctyhodný. Mimo výjezdových činností se sbor každoročně nemalou mírou podílí i na zajištění místních krojovaných hodů, plesů a ostatních kulturních akcí. Hasiči z Archlebova dále provádí sběr železného šrotu. „Za ten jsme před několika lety vyhráli pohár za druhé místo ve sběru železa v kraji,“ chlubí se velitel jednotky.

Loni se v obci konala u příležitosti 110. výročí od založení sboru okresní soutěž požárních družstev, ve které se Archlebov umístil na druhém místě. „Na této akci byla k vidění ukázka techniky hasičského záchranného sboru Brno,“ pravil Luža. „Každoročně se ale v okrese účastníme několika soutěží,“ dodal Luža.

Důležitý je kolektiv

Podle starosty dobrovolných hasičů v Archlebově Antonína Hrbotického si ocenění zaslouží řada členů.

„Každý dělá záslužnou práci,“ tvrdí Hrbotický. „Já nedokážu vypíchnout jednoho člověka ze sboru. Důležité je, abychom dobře pracovali jako kolektiv. Hasičské povolání není o jednotlivcích, ale dobré partě, která táhne za jeden provaz," míní Hrbotický.

Poděkování by jistě zasloužili technici Petr Heinig, Radek Luža a Petr Šijanský. „Ale jmenovat bych musel i další členy výjezdové jednotky,“ pronesl Hrbotický.
Vážení čtenáři, seriál Hasiči najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Hodonínském deníku Rovnost