Nastalá situace přiměla radní, aby schválili vznik hasičského sboru, jehož slavnostní den založení připadl na svátek patronů obce, svatého Petra a Pavla, dne 29. června 1896. Téhož roku hasiči zakoupili potřebné vybavení včetně koňmi tažené čtyřkolové stříkačky, která dobrovolníkům v Lovčicích slouží dodnes, avšak nyní jen při slavnostních událostech.

Sbor dobrovolných hasičů v Lovčicích jako jediný místní spolek přečkal obě světové války. Dnes sbor čítá na padesát členů. „Je s podivem, že v době internetu a sociálních sítí, které přikovávají mladé k obrazovkám počítačů a telefonů, se řady SDH v Lovčicích neustále rozrůstají o nové mladé hasiče,“ uvedl starosta sboru Josef Prygl. Primární činností lovčických hasičů je ochrana majetku a životů při nečekaných událostech. Ročně zásahová jednotka vyjíždí k mnoha požárům a dalším případům, při kterých je jejich zásah potřeba.

Chrání životy a stavějí májku

Lovčice – Činnost sboru dobrovolných hasičů v Lovčicích nezahrnuje jen pomoc při živelních pohromách, má i kulturní přesah. Lovčičtí hasiči pořádají třeba dnes již tradiční Ostatky s maškarním průvodem a pochováváním basy, prvomájové stavění májky u hasičské zbrojnicea Petropavelské slavnosti s letní nocí a výletem. Dobrovolníci pořádají také soutěžev hasičském sportu.