Jejich historie se začala psát už v roce 1898. Založení předcházelo, podobně jako u jiných sborů, množství požárů, ke kterým v Šardicích i okolí docházelo. V roce 1937 Šardičtí pořídili samaritánské auto za pět tisíc korun. „Tímto autem převáželi místní i přespolní občany k doktorům a do nemocnice,“ informoval za sbor jeho starosta Petr Cápek.

Jedním z výrazných milníků historie šardických hasičů se stal rok 1970, kdy pomáhali při likvidaci neštěstí na dole Dukla. Dalším významným rokem byl 2012, kdy obec ze svého rozpočtu postavilaa předala šardickým hasičům do užívání novou zbrojnici. Od roku 1998 mají Šardičtí také svůj vlastní prapor.

Požár, který nikdo nehasil
Šardice – Byl večer 21. března 1923. Šardický sbor spal silným spánkem. Když se jej trubač pokusil varovat před nastalým požárem, nepodařilo se mu to. Tak si šel klidně zase lehnout. Velitel Otáhal ale vyhlédl na ulici a viděl sloup ohně. Okolo něj stály tři rozespalé osoby a klidně se ohřívaly. K hašení se nikdo neměl. Otáhal se proto ptal trubače, proč je řádně nevaroval. Ten odpověděl, že to stejně shoří i bez hasičů.