Další díly seriálu Hasiči naleznete ZDE

I v jedné z nejmenších obcí regionu s dvěma sty dvaceti obyvateli lze najít sbor dobrovolných hasičů. Jeho počátky sahají podle kroniky obce pravděpodobně před rok 1945. Tehdy se uvažovalo o stavbě hasičské zbrojnice. Ještě v osmdesátých letech dvacátého století se v Ostrovánkách věnovala velká pozornost mládeži. Žákovské a dorostenecké družstvo bylo na vysoké úrovni. Mladí se zúčastňovali mnoha požárních klání a jejich vrcholem byla účast v krajské soutěži. Pak přišel útlum.

„Sbor přerušil činnost v roce 1992. K jeho obnově došlo až před několika lety,“ uvedla starostka Ostrovánek Květoslava Svršková. Právě ona dala v roce 2006 podnět k obnovení činnosti a oslovila tehdejší členy. Dobrovolný sbor začal po dvacetileté odmlce opět fungovat, zpočátku jako společenská organizace, nyní již jako regulérní dobrovolný sbor, jehož členové se začali zúčastňovat v loňském roce i soutěží.

V roce 2006 události od prvního podnětu nabraly rychlý spád. Na první schůzi byli přijati noví členové a ustaven výbor. Přítomní schválili plán činnosti organizace, který se týkal převážně kulturní a sportovní oblasti.

V současné době má sbor už čtyřicet členů, z toho dvanáct žen. Stojí za každou aktivitou v obci a rozsah jejich činnosti je úctyhodný. Hasiči obnovili tradici maškarních plesů pro děti i dospělé, začali se věnovat dětem, a tak pořádají Den dětí, táboráky, pálení čarodějnic či mikulášskou nadílku. Ve spolupráci s kulturní komisí obce organizují Den matek, hody i vánoční vystoupení nebo turnaj ve stolním tenise. Každoročně na jaře pořádají jako službu místním sběr starého železa.

Z výtěžku akcí mohli hasiči zaplatit prolézačky pro děti na nově vybudovaném hřišti. Platí z nich také odměny pro dětské akce.

Při obrovské bouři v červnu 2009 pomáhali členové dobrovolného sboru čistit silnice, chodníky a kanály znečištěné naplavenou zeminou a kameny z okolních polí.

Vloni se také začala opravovat hasičská stříkačka a mladí členové se rozhodli trénovat hasičský útok, aby se mohli zúčastňovat soutěží. Začátky byly těžké.

Mnohaletá nečinnost se projevila na výstroji. Náklady na její opravu tak byly nemalé. Díky dotaci od obecního úřadu se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce.

Vytrvalost členů se vyplatila a přes počáteční neúspěchy se jim podařilo i jednu soutěž vyhrát. „Třetí závody byly okrskové a pořádali jsme je na domácí půdě. Podařilo se nám je nejen vyhrát, ale dokonce zvítězit naprosto jednoznačným způsobem,“ pochlubil se současný starosta hasičů Josef Koutný.

V současné době má už sbor k dispozici funkční požární stříkačku, starší požární nákladní automobil, požární nádrž a členové soutěžního družstva také nové pracovní i zásahové stejnokroje včetně bot.

Podle místních se díky obnovené činnosti sboru oživil společenský život v obci a funguje vzácná spolupráce mezi mladými a dříve narozenými. Mladý starosta hasičů věří, že se podaří přivést i děti k zájmu o tuto činnost, a navázat tak na úspěchy mládežnických družstev z minulosti.

Vážení čtenáři, seriál Hasiči najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Hodonínském deníku Rovnost