„Je to celé v dlouhodobé práci s mládeží. Mladí u nás zůstávají i v dospělosti. Kolikrát se nás při výjezdu sejde tolik, že pro každého není kompletní zásahové vybavení. Domů ale nikoho nepošlu,“ říká velitel jednotky Luboš Hradil. Ví, že po takové zkušenosti by se mladý hasič už nemusel vrátit. Zásahová jednotka proto stále roste. Poslední čtyři členy přijímá právě nyní.

Svým zápalem jsou Žeravičtí už známí i v okolí. Nejčastěji vyjíždějí s kolegy z Kyjova. „Když se dozvědí, že naše jednotka vyráží, říkají, že jsou hned klidnější. Od nás vždy minimálně dvanáct až patnáct lidí k požáru dorazí,“ tvrdí žeravický velitel.

Odměnou tamním hasičům za jejich dlouholetou snahu bylo i to, když se letos při jednom z největších požárů regionu v Bohuslavicích dostal velitel v rozhovoru s redaktorem přímo před kameru celostátní televize v hlavních večerních zprávách.

Vloni vyráželi Žeravičtí celkem k šestnácti požárům, letos k osmi. Zvládli pomáhat i jinde. Při letošních přívalových deštích v Moravskoslezském kraji si zajistili výjezd navíc přes organizaci ADRA. V okrese Jeseník strávili tři dny v plném vytížení v zaplavených Bernarticích Jiří Perďoch a bratři Radek a Martin Pohankovi.

Jednotka už vychovala i specialisty, kteří se účastní celorepublikových hasičských soutěží. Trojice Radek Pohanka, Martin Pohanka a Vít Malenovský se pravidelně umisťuje do první desítky.

Zápal pro věc prokázali členové sboru při přestavbě bývalého hostince na hasičskou zbrojnici v roce 2002. Všechny práce si zajistili svépomocí.

Ani se získáváním nových vedoucích pro práci s dětmi není ve vesnici problém. Stalo se už tradicí, že děti z hasičského oddílu se po dosažení osmnácti let tohoto úkolu ujímají. Současný vedoucí Patrik Popelka vede přibližně dvacítku svěřenců.

Pokud by si měl velitel Hradil přece jen na něco postěžovat, něco by se našlo. Jednotka by potřebovala už novější techniku. „Máme Tatru 148 a Avii. Obě už mají třicet let. Dokonce jsme si řekli, že jim uděláme oslavu narozenin.K zásahům už bychom potřebovali něco novějšího,“ přál by si velitel.

Hasiči v Žeravicích ale nemají na starosti jen soutěže a hašení. Tradičně pořádají ples či pochovávání basy. Sbírají kovový šrot. Pomáhají i při organizaci tradičního pohádkového lesa a účastní se místního fotbalového turnaje.

Dokonce už posloužili i místním krojovaným při pouti. Když jim padla na poslední chvíli možnost odvozu, vzali své auto a stali se náhradním odvozem. Krojovaní vystupující na bzeneckém náměstí s nosítky a Pannou Marií z hasičského vozu vzbudili zasloužený ohlas.