Kolik hodin intenzivního studia bude potřebovat průměrně šikovný student – úplný začátečník, aby si v zahraničí dokázal objednat jídlo v restauraci, uměl se zeptat na cestu a aspoň zdvořilostně si popovídal na recepci?
Dva až tři dny.

Jaká jsou pravidla pro smysluplnou a účinnou výuku?
Pravidla nejsou žádná, aby něco bylo smysluplné a účinné, musí k tomu být především motivace, a to jak na straně studenta, tak učitele. A samozřejmě je i nutná základní míra nadání.

Podle čeho by si měl vybírat učební materiály samouk, kde je má získat?
Jde o zcela individuální záležitost. Samouk má k dispozici různé učebnice pro samouky. Záleží samozřejmě na tom, CO se chce naučit, zda mluvit, rozumět, číst, jaké texty, zda něco z toho, nebo všechno.

Co si myslíte o online výuce, kdy lektor promlouvá k žákům prostřednictvím moderních komunikačních technologií?
Je to náhražka prezenční výuky. Nemůže být tak efektivní jako prezenční výuka, ale zčásti ji nahradí.

Řada lidí nebude mít v oblibě klasickou školní výuku či výuku v tradičních kurzech. Jaké existují alternativy smysluplné výuky?
Nevím, co je „klasická školní výuka“. Zřejmě se tím míní výuka s domácími úkoly, s memorováním slovíček a s vysvětlováním gramatiky. Pokud ano, pak ji nemůže plnohodnotně nahradit nic. Každé poctivé studium vyžaduje námahu, práci, opakování, zjišťování nedostatků ve vědomostech, které je nepříjemné. K tomu žádná alternativa neexistuje.

Neměl byste v paměti hezkou anglickou větu, třeba populární z vašeho oblíbeného filmu, kterou se oplatí zapamatovat?
I'll be back. (Arnold Schwarzenegger v Terminátorovi II)

Představte si člověka, který má základy angličtiny na úrovni přítomného času prostého, umí vytvořit běžnou otázku a slovní zásoba čítá 500 slov. Jak vypadá účinná cesta k tomu, aby dosáhl úrovně B2 – středně pokročilý. (Tedy že rozumím delším přednáškám na běžná témata. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce a rozumím knize v originále. Dokážu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími , aktivně se zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory, i když s gramatickými chybami)?
Co popisujete, je spíše čítankový ideál než realita: co to jsou „běžná témata“? Existují vůbec nějaké filmy, v nichž se mluví spisovně? Kromě naučných instruktážních těžko. Na úrovni znalosti angličtiny B2 naprosté většině dialogů v hraných filmech lze rozumět tak maximálně z 20 % . Totéž se týká dialogů s rodilými mluvčími: mluví-li spisovně a jednoduše, pak na to B2 stačí, ale hovorovým, neřkuli slangovým projevům z různých částí anglicky mluvícího světa často dobře nerozumějí ani sami rodilí mluvčí. Totéž se týká čtení knih. Úroveň B2 by měla umožnit četbu naučné a odborné literatury (tj. v oboru, s nímž je student obeznámen), informativní publicistiky, ale z beletrie či poesie jen něco málo, k tomu je nutná úroveň C1, C2 – a neustálé, celoživotní následné studium. Z elementární úrovně (A1) na úroveň B2 se lze při opravdu intenzivním studiu vypracovat během 1-2 let.

Jak může vypadat motivace pro 50letého člověka, aby zanedbané jazykové znalosti dohnal?
Motivace může být velmi různá, nelze konkretizovat. Především se student bez ohledu na věk musí o něco zajímat.

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.