Daňové přiznání nebo hlášení se musí podat do tří měsíců od konce zdaňovacího období, kterým je pro vás kalendářní rok.

Můžete ale lhůtu pro podání oddálit. Nejjednodušší cestou je požádat správce daně, aby vám lhůtu prodloužil. Může tak učinit maximálně o další tři měsíce, ale není to jeho povinnost. Dále si můžete nechat své daňové přiznání zpracovat daňovým poradcem. V takovém případě musíte správci daně před 31.březnem doručit plnou moc pro zastupování a lhůta se posunuje nejpozději do 30.června.

V případě zmeškání lhůty budete vyzvání k dodatečnému podání. Pokud opět nepodáte, může správce daň stanovit zákonným postupem sám. Krom toho vám může být za pozdní podání zvýšena vyměřená daň až o deset procent.

Radek Matuštík