Zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst ze základu daně částku rovnající se úrokům zaplaceným za zdaňovací období z hypotečního úvěru. Nejde tedy přímo o slevu z výsledné daně, i přesto je ale tato možnost velmi zajímavá. Pro uplatnění odpočtu budete potřebovat, aby vám poskytovatel hypotéky vystavil „Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a výši úroků z tohoto úvěru“. Originál tohoto potvrzení za příslušné zdaňovací období se přikládá k přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Z vašeho dotazu jsem dále vyrozuměl, že hypoteční úvěr máte společně s manželkou. V tomto případě je na vašem zvážení, kdo tuto výhodu využije. Zákon také umožňuje, aby každý z vás dvou uplatnil právě polovinu zaplacených úroků.
Radek Matuštík