„Letos je celostátním tématem Noci s Andersenem František Nepil, který by se v tomto roce dožil osmdesáti let,“ uvedla knihovnice dětského oddělení Městské knihovny ve Veselí nad Moravou Vladimíra Žajdlíková. K akci ale nechtěla více prozradit, aby děti nepřišly o překvapení. „Řeknu jen to, že to bude večer her, čtení, večerní výpravy a zábavy,“ odkryla.

Andersen potěší i malé čtenáře v Hodoníně, a to dokonce už tento víkend. „Akci jsme si z oranizačních důvodů naplánovali o týden dříve,“ řekla vedoucí dětského oddělení Bohdana Křepinská.

Hodonínské děti ale nebudou ponocovat s Nepilem. Téma je sice každoročně vymýšleno celorepublikově, knihovny se ho ale nemusí striktně držet.

„Zvolili jsme vlastní téma, Z říše hmyzu, protože kromě Nepila má výročí i Ondřej Sekora a jeho Ferda Mravenec,“ vysvětlila Křepinská. Ta dále doplnila, že si každoročně volí svá témata, kterým se věnuje delší dobu. „Například děti si sebou musí přinést hmyzí masku, kterou si nachystají doma a se kterou se zúčastni soutěže o nejlepší výtvor,“ prozradila Křepinská.

Kromě tradičních soutěží absolvují děti v Hodoníně stezku po knihovně s úkoly, ale také čtení pod lampou.

Novinkou letošní Noci s Andersenem je v Hodoníně to, že se jí zúčastní i děti, které chodí do první třídy. „Tyto děti sice ještě neumí číst, ale do knihovny už mohou chodit,“ uvedla Křepinská.

V knihovně přespí také děti v Kyjově, Vnorovech, Strážnici, Šardicích nebo Archlebově.

O oblíbenosti celé akce svědčí také fakt, že od jejího vzniku, který se datuje do roku 2000, se z knihoven rozšířila také do jiných míst. Děti budou trávit Noc s Andersenem také v mateřských a základních školkách, klubech nebo domech dětí a mládeže. Nutno podotknout, že projekt překročil už i hranice republiky. Zapojili se do něj už i Slováci a Poláci.