„Objevila se chronologicky výrazná keramika, včetně větších torz, kupříkladu okrajů hrnců zdobených radélkem,“ přiblížil archeolog Jaromír Šmerda. Další úspěch zaznamenali vědci přímo na svém písku. A to, když kopali základy pro novou zeď na nádvoří budovy veselského muzea, která sídlí na Bartolomějském náměstí.

„Zde podle keramických zlomků vznikalo kulturní souvrství již od třináctého století,“ upřesnil Šmerda. Podobný úspěch se objevil také při pracích ve Strážnici. A to při přestavbě bývalé strážnické tržnice na nové parkoviště.

„Podařilo se nám zachytit kulturní vrstvu z vrcholného a pozdního středověku. Kromě ní jsme objevili i vyhloubenou pec,“ doplnil Šmerda. Ten dále doplnil, že další středověké nálezy archeologové objevili při rekonstrukčních pracích v ulici Boženy Hrejsové. „Do tamní šedozelené hlinité vrstvy s rozplizlými uhlíky ležící na hnědém půdním typu a písčitém podloží se zahlubovaly odpadní objekty,“ uzavřel Šmerda.

Své dosavadní úspěchy prezentovali hodonínští archeologové na výstavě Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku. Tu ve středu dvanáctého listopadu doprovodí přednáška Tomáše Zemana z Národního památkového ústavu v Brně. Přednáška bude na téma: Byli Římané na Hodonínsku? Začátek je v sedmnáct hodin ve výstavním sále Masarykova muzea.