„Nalezená studna patří k těm nejstarším známým studnám v rámci celého Hodonína. Její dno leží v hloubce 415 centimetrů pod současným chodníkem, průměr studny v horní části je 120 centimetrů a její plášť, široký čtyřicet až padesát centimetrů, tvoří kameny spojené jílem,“ řekl k nálezu archeolog Masarykova muzea v Hodoníně František Kostrouch.

Podle archeologa nebyly o předchozím nálezu studny vedeny žádné záznamy. Překvapením tak byla jak pro pracovníky stavební firmy, kteří na studnu narazili před obchodním domem Iro, tak i pro samotné archeology. „V minulosti museli na studnu narazit dělníci při kopání výkopu pro veřejné osvětlení, kteří její narušenou část jen dozdili několika řadami cihel a překryli betonovými deskami,“ uvedl Kostrouch.

Odborníci se shodují, že lze nález srovnat s dva roky starým objevem kamenné studny v ulici Nádražní řádek. „Z našich archeologických nálezů je to rozhodně studna podobného typu, jakou jsme měli v ulici Nádražní řádek,“ potvrdil vedoucí archeologického oddělení Masarykova muzea v Hodoníně Jaromír Šmerda. Hloubka této studny však přesáhla sedmnáct metrů a při objevení byla, a dosud ještě je, plná vody.

Přes částečnou rozdílnost obou nálezů je možné, že je potká stejný osud. Podle vedoucího odboru investic a údržby v Hodoníně Jiřího Štukavce by totiž mohla časem být studna na Masarykově náměstí zrekonstruována stejně, jako tomu bylo u studny v Nádražním řádku. Město Hodonín totiž tehdy stálo o zachování archeologického nálezu.

„Nechci předjímat, ale je možné, že by se studna také takto vytáhla, aby byl na náměstí zase nějaký zajímavý prvek,“ uvedl Štukavec. Ten dále doplnil, že studna zůstane zakonzervována ve stejném stavu, v jakém byla nalezena.

V Hodoníně se nachází také studny vyzděné z cihel. Jedna z nich byla dokonce v roce 2008 znovu odkryta před radnicí při rekonstrukci prostoru s fontánou. V září před dvěma lety mohli archeologové dokumentovat studnu z cihel například v Blažkově ulici. „Podobných studen, i těch kamenných, může být ve dvorcích a zahradách v centru Hodonína ještě celá řada,“ uzavřel Kostrouch.