Země pod povrchem Masarykova náměstí v Hodoníně vydala další cenné poklady. Nejvíce nad nimi jásají archeologové, protože mezi nalezenými předměty jsou skutečné skvosty. Jako nejzajímavější objev hodnotí archeolog Masarykova muzea František Kostrouch středověké pohřebiště.

„Odkryli jsme přes dvacet koster všech věkových kategorií – od zřejmě nedonošeného novorozeněte přes děti, až po jedince, kteří měřili sto osmdesát, sto devadesát centimetrů,“ přiblížil nové nálezy František Kostrouch.

U jedné dívky archeologové nalezli i esovité záušnice z barevného kovu pocházející zhruba z jedenáctého až dvanáctého století. Jedinečný je také nález kousku látky oděvu, v němž byla dívka pohřbena. „Dochování raně středověkých textilií je v našich podmínkách zcela unikátní. Po konzervaci snad bude možné provést rekonstrukci oděvu dívky,“ doplnil Kostrouch.

Odkryté pohřebiště přilákalo také pozornost kolemjdoucích. „Někteří nahlíželi jen tak přes plot, ti odvážnější přišli blíž. Včera se tu byla podívat i skupina studentů. Pečlivě tu obcházeli dobrých dvacet minut,“ sdělil Miroslav Chludil, který vypomáhá při výzkumu.

Náhodně archeologové narazili i na jeden kuriózní nález – drobnou středověkou hrací kostku. „V Hodoníně jsme dosud žádnou kostku nenašli. Je zřejmě ze slonoviny. Oproti dnešním kostkám má velikost pouhých osm milimetrů. Ale háže i šestky,“ pousmál se nad unikátním nálezem archeolog.

Celkově se už počet nalezených předmětů vyšplhal do tisíců. „Jen středověkých a raně novověkých mincí je na tři desítky,“ uvedl Kostrouch.

Zatímco archeologové si pochvalují výsledky výzkumu, radnice doufá, že jejich bádání co nejdříve skončí. Způsobuje totiž prostoje, které rekonstrukci náměstí prodražují. „Výzkum musíme respektovat, ale faktem je, že významně brzdí stavební práce,“ uvedla místostarostka Anna Matějková. Optimistická představa, že na Vánoce budou lidé chodit po novém náměstí, se tedy nenaplní.