V pátek zahrál na klavír někdejší rozhlasový redaktor Jan Šimíček. Nedělní zábavu uváděla Ivana Slabáková, hlas nedělního rozhlasového pořadu hraní na přání.

„Jsme hudební dědina a hudební slavnosti už pořádáme patnáctým rokem,“ řekla kulturní referentka obecního úřadu Andrea Červenková. Skladba kapel ve vesnici je podle ní pestrá. Tvoří ji čtyři dechovky, tři cimbálky a kapely, které hrají populární hudbu. Páteční koncert Jana Šimíčka měl podle ní velký úspěch.

„Bylo to krásné. Tóny nového klavíru byly úžasné,“ říká Červenková. Klavír pořídilo místní nahrávací studio. Klavírista a spolupořadatel bojanovských jarních hudebních slavností Jan Šimíček měl velký úspěch, a tak zahrál ještě přidávek. Nahrávací studio, v němž klavírista koncertoval, pořídilo z vystoupení zvukovou nahrávku.

Koncert zahájil hudební víkend. Ten vyvrcholil nedělním odhalením pamětní desky místnímu učiteli hudby Pavlu Janečkovi. Slavnostní řeč přednesl ředitel základní umělecké školy Štěpán Esterka a desku odhalil spolu s místostarostkou Evou Rajchmanovou.

„Janeček byl zakladatelem hudebního vzdělávání u nás. Byl také dirigentem chrámového sboru a orchestru,“ upozornila na zásluhy učitele hudby Červenková.

Janeček byl i zakladatelem dechové hudby Bojané a krajským metodikem hudebních nauk. Pamětní deska je umístěna na budově základní umělecké školy. Po jejím odhalení přišla na řadu zábava. V sále obecního domu zahráli Bojané a lidé si mohli zazpívat a zatancovat při besedě u cimbálu.