„Čtení jsem rozdělil do tří částí. První se zaměřuje na dějiny Horňácka, druhá na národopis a třetí na umění regionu. Samozřejmě jednotlivé kapitoly tvoří i podkapitoly," uvedl k publikaci Jiří Pajer. Kniha, která má 256 stran, je obohacená i o více než čtyři sta fotografií. Část snímků získal autor v archivech muzeí, v knize se ale objeví i fotografie z archivů místních. „Myslím, že se mi podařilo napsat knihu odborně, ale zároveň srozumitelně pro veřejnost. Jsem rád, že jsem se mohl Horňácku věnovat. Tento osobitý region si podobnou publikaci jistě zaslouží," dodal autor.