Program každoročně nejvýznamnější folklorní události Strážnicka bude letos věnovaný také oslavě příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

„Zatím máme rozjednané soubory z Kostariky, Bulharska, Turecka, Maďarska, Chorvatska a Slovenska. Snažili jsme se pozvat zástupce států, ve kterých Cyril s Metodějem působili a kde je jejich kultura znát," uvedl tajemník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice Petr Horehleď.

Jak doplnil, programová rada festivalu letos oslavám 1150. výročí příchodu věrozvěstů věnuje hned šest pořadů. Tím prvním bude páteční pořad Po stopách svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků, při kterém se představí právě folklorní soubory ze zahraničí. „Diváci tento pořad znají pod názvem Z krajin za obzorem. Zahraniční soubory jej ale v pátek zaměří právě na výročí, v sobotu a neděli už ale představí svůj národní folklor tak, jak jsou diváci zvyklí," vysvětlil tajemník.

Atraktivní neděle

Mezi dalšími pořady spojenými s tematikou věrozvěstů, bude například sobotní s názvem Matičko štípecká, buď uctěna. Pořad představí tradice mariánských písní. „Oslavám se věnuje i letošní Folklorní škola, pořad Naše světla nebo nedělní Slnoce ot Boga," vyjmenoval Horehleď.

Při osmašedesátém ročníku festivalu ale čeká na diváky také pořad národnostních menšin, které žijí v České republice Domovina. Na festivalu se objevuje jednou, za dva roky. „Zajímavostí zase bude přehlídka krojů Hanáckého Slovácka s jejich popisem. Ta bude součástí verbířské soutěže. Během ní se tak diváci dozvědí například to, jaký kroj byl pracovní a jaký naopak sváteční," přiblížil Horehleď.

Změna se dotkne také nedělních programů, kdy se od patnácti hodin představí Vojenský umělecký soubor Ondráš s pořadem Z každého rožku trošku. Soubor při nich představí úspěšná čísla. „Protože si diváci posteskli, že je nedělní program slabší, chtěli jsme jim poslední den festivalu zatraktivnit, aby nebyli ochuzení," uzavřel Horehleď.

Podrobný program najdou zájemci na webových stránkách Národního ústavu lidové kultury, který je pořadatelem festivalu ve Strážnici www.nulk.cz.