Příchozí pěvecká uskupení se asi v dvouhodinovém pořadu postupně představila publiku před místním obecním úřadem. „Máj je spojený ze dvou částí jednoho stromu. Stavba není ani tak náročná, pokud je dostatek lidí a všechny potřebné pomůcky. Důležité jsou podpěrné tyče, žebřík a místní víno," smál se nejstarší člen dambořického mužského sboru, který měl vztyčení festivalového symbolu na starosti, Slavata Mayer.

Výsledky:
- celkový vítěz, cena diváků a cena za choreografii – Hanýsek Šakvice
- cena za hudební doprovod – Cifra Uherské Hradiště
- cena za taneční projev – Friška Kyjov
- cena poroty pro jednotlivce za hudbu – Anna Ostřížková

Dambořický festival je založený na přeshraniční spolupráci folklorních souborů Salajka a Slnečnica Piešťany. V obci se koná každé dva roky. Jeho hlavní částí je soutěžní pořad, kdy každý z přihlášených souborů představí vlastní pojetí zadaného tématu. Název toho letošního byl Hračky plačky. „Hlavní smysl je v tom, že soutěžení dává možnost vytvářet nové choreografie. Motivujeme vedoucí připravovat taneční a pěvecká vystoupení, která jsou originální. Řekl bych, že soubory se takto posouvají dál a dál," nastínil náplň festivalu jeho ředitel Vilém Trumpeš.

Každý z osmi souborů přihlášených do folklorního klání měl devět minut na to, aby v dambořickém amfiteátru oslovil svým nacvičeným pásmem diváky a porotu složenou z řad odborníků v oboru.