Kyjovské Vlastivědné muzeum vystavuje fotky, které pořídil koncem devatenáctého století Josef Klvaňa.

Fotky zachycují hlavně lidi v kroji a jsou získány ze skleněných negativů. Klvaňa byl kyjovským národopiscem a ředitelem gymnázia, které nese dnes jeho jméno.

Fotografie doplňují ještě figuríny oblečené v krojích, které zapůjčilo několik moravských muzeí.