Právě tamním obyvatelům se tak přezdívalo. Nejde přitom o hanlivé označení, jak to někdy u přezdívek bývá, ale o označení vycházející z historie. I proto si ho za své jméno zvolil tamní soubor, který právě nyní slaví deset let od svého založení.

„Dnes už o přezdívkách ví málokdo. A pokud ano, většinou je v běžném životě nepoužívá,“ vysvětlila volbu názvu předsedkyně sdružení Kateřina Hradilová. Objasnění jména lze najít v díle historika Jakuba Vrbase.

„Lovečané vynikají výrobou dřevěných hrabí, lopat na obilí a k pecím, hnojných videl, tragačů, ručních koleček, plužních sniček aj. Lovečtí „kolečkáři“ dosud spotřebují mnoho, zvláště také habrové dřeva, proto se přezdívají Habřéci,“ píše Vrbas ve své knize Ždánsko.

Hanácko-slovácký soubor vznikl v roce 1999. Navázal na národopisný soubor Lovečan, který v obci působil od osmdesátých let minulého století. Nástupce chtěl do vesnice vrátit krojovou čistotu, která se postupem let vytrácela.

„Když byly v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století pořádány hody, chodívala už chasa v krojích kyjovských, většinou zapůjčených z okolí. O něco později oblékali mladí na hodové slavnosti zapůjčené kroje z Archlebova,“ popisují historii Habřéci na svých webových stránkách.

Obnovit kroje původní, které se kdysi v Lovčicích nosívaly pomohla v roce 1982 jedna z tamních obyvatelek Alice Kuldová. Na její snahu soubor navázal.

Aby mohli lépe kroj prezentovat, zorganizovali si členové souboru akce, které jim k tomu pomáhají. Jako první se pustili do pořádání ostatkové zábavy, poté si přidali pořádání zimního plesu či letních nocí, či hodové zábavy.

Kromě místních akcí navštěvují Habřéci i okolní blízké či vzdálenější vesnice, kde se účastní různých tradičních akcí. Většinou jde o zimní krojované zábavy. Pravidelně se zapojují do Slováckého roku v Kyjově a do svého kalendáře zanesli také před dvěma lety založenou Májovou veselici ve Ždánicích.

Na tento víkend členové připravují oslavy deseti let od doby, kdy měl slovácký soubor Habřéci své první vystoupení. Bylo to na Slováckém roku v Kyjově.