Plastika proto bude dočasně přemístěná v prostorách Masarykova muzea. Po dokončení oprav najde socha Hajníka své nové místo přímo uprostřed kruhového objezdu. „Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, tak jsme museli o přemístění a návrhu nového místa pro sochu postupovat podle zákona o státní památkové péči, kterou schválilo ministerstvo kultury,“ uvedla tisková mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.